045_PBG-IMG_5561.jpg

Tim Maloy on St. Patrick's Day.